kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Logistyka sprzedaży

Magazyny Wyrobów Gotowych

W niejszym kursie omówiona praca z modułem MAGAZYNY sytemu PULSAR. Obsługa magazynu zostanie przedstawiona z perspektywy magazynu wyrobów gotowych ewidencjonowanego w poszczególnych sztukach asortymentu. Stan magazynu przechowywany i ewidencjonowany jest w układzie Asortyment -> Parametry dodatkowe (czyli wykończenia:kolor, deseń, rodzaj obicia itp.) -> Sztuka z unikatowym numerem seryjnym, ale niosąca ze sobą ilość w określonej dla danego asortymentu jednostce miary.

Zarówno cały obrót magazynowy, jego i stan magazynowy, jest przechowywany w sztukach.

Kolejno zostaną opisane ścieżki obrotu asortymentu na magazynie uwzględniając obrót asortymentowy wewnętrzny oraz zewnętrzny. W tym celu przedstawione zostaną dwie grupy dokumentów magazynowych. Pierwsza związana z obrotem wewnętrznym, oraz druga grupa dokumentów związana z obrotem zewnętrznym.

Przedstawione zostaną możliwości przeglądu danych za pomocą formularzy oraz zestawień w formie wydruków. Omówiona zostanie także inwentaryzacja magazynu.

Logistyka sprzedaży

Logistyka to obszar działalności gospodarczej, zajmującym się procesami przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.

Logistyka sprzedaży jest obszarem obejmującym całość działań, których podstawowym celem jest dostarczenie klientowi zamawianego towaru w czasie przez niego ustalonym. W uproszczeniu można nazwać ją działem odpowiadającym za zmaksymalizowanie zysków i ograniczenie do minimum kosztów.

Fakturowanie

Faktura jest handlowym dokumentem sprzedaży wydawanym nabywcy przez sprzedającego, zawierającym szczegółowe dane o transakcji (produkcie lub usłudze, którą nabył kupujący). Z punktu widzenia sprzedającego wystawiana przez niego faktura jest fakturą sprzedaży, natomiast dla nabywcy jest to faktura zakupu. Dokument ten wskazuje sprzedającego i kupującego, ale sam termin odnosi się do tego, komu należy się płatność.
Moduł Pulsar Faktury służy jak sama nazwa wskazuje, do wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur). Można w tym module wystawiać faktury na kilka sposobów: ręcznie wpisując lub wybierając z dostępnych list wyboru potrzebne informacje do jej wystawienia lub też wystawić taką fakturę na podstawie dokumentów stworzonych w innych modułach systemu Pulsar.

Budżetowanie sprzedaży

W kursie przedstawiono metody konstruowania długookresowych, ilościowo-wartościowych planów sprzedaży dla dowolnie zdefiniowanego grupowania produktów oraz kontrahentów.

Omówiony i przedstawiony został formularz parametrów powstawania takiego planu: kwota planu, sezonowość, sposoby podziałów kontrahentów oraz asortymentu. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z danych historycznych zawartych w module FAKTURY systemu. Omówiony został formularz budżetów sprzedaży, przedstawiono tutaj sposoby szybkiego wymiarowania planów oraz analizę ich realizacji. Na koniec zostały przedstawione rodzaje wykresów wspomagających analizę budżetów sprzedaży.

Informator 24

Informator24 jest aplikacją której główym celem jest udostępnienie użytkownikowi zestawu raportów przedstawiających dane z kilku obszarów systemu. Są to między innymi:

  • Raporty magazynowe z których można uzyskać informację na temat bieżących i historycznych stanów magazynowych, obroty poszczególnych asortymentów. 
  • Raporty sprzedażne - zbierające informację w różnych ujęciach z modułu fakturowania, są to min. zestawienia dotyczące sprzedaży asortymentu, grup asortymentowych, wymiarów kontrahenta itp.

Aplikacja Informator24 poza statyczym udostępnieniem pewnych danych, zapewnia również interaktywne użytkowanie raportów. Użytkownik dzięki wykorzystaniu standardów webowych ma pewne możliwości budowania własnych raportów na podstawie udostępnionych szablonów danych. Do korzystania z wszystkich możliwości raportów interaktywnych zawartych w aplikacji Informator24 niezbędna jest znajomość podstaw języka SQL . Poza raportami interaktywnymi użytkownik posiada również pewne możliwości ingerencji w raporty standardowe, głównie są to możliwości precyzowania otrzymanych danych, sortowania a także odpytania bazy danych w celu wyszukania konkretnego rekordu.

E-commerce

Główną funkcją aplikacji E-commerce jest możliwość składania zamówień sprzedażnych drogą internetową. Użytkownik mający dostęp do aplikacji i uprawnienia do konkretnych typów zamówień, będzie miał możliwość przeglądu oferty asortymentowej oraz składania zamówień drogą internetową na asortyment dowolny oraz wybrany z przygotowanej oferty.

Do korzystania z aplikacji E-commerce , przydatna aczkolwiek niekonieczna będzie wiedza z zakresu kursu Logistyki sprzedaży, a konkretnie zamówień sprzedażnych.

Aplikacja E-commerce zbudowana jest na podstawie struktur Application Express firmy ORACLE w wersji 3.2, aplikacja w całości dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.

CRM

CRM jest jednym z modułów systemu PULSAR. Swym zakresem funkcjonalnym obejmuje zagadnienia związane z rejestracją kontaktów z klientami, tworzeniem i rejestracją ofert dla pojedynczych kontrahentów oraz dla grup klientów. Ponadto, dostarcza funkcjonalności w zakresie tworzenia i rejestracji ankiet, pozwalających na zebranie informacji o kontrahentach oraz szeroko rozumianymi aspektami przedstawiającymi kontrahenta w zakresie danych analitycznych (wartościowych, ilościowych i jakościowych).

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.