kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Logistyka Zaopatrzenia

Magazyny Zaopatrzeniowe

W mniejszym kursie omówiona praca z modułem MAGAZYNY sytemu PULSAR. Obsługa magazynu zostanie przedstawiona z perspektywy magazynu zaopatrzeniowego prowadzonego w masie. Czyli takiego w którym nie są ewidencjonowane poszczególne sztuki asortymentu. Stan magazynu przechowywany i ewidencjonowany jest w układzie Asortyment -> Parametry dodatkowe (czyli wykończenia:kolor, deseń, rodzaj obicia itp.) -> Ilość. Dodatkowo, w zależności konfiguracji, stan oraz ewidencja może odbywać się dostawami, czyli obsługa magazynu na dokumentach rozchodowych będzie wskazywała konkretną dostawę asortymentu lub też ewidencja rozchodów może zostac ograniczona do metody FIFO, czyli asortyment, który został przyjęty jako pierwszy, automatycznie podczas rozchodu zostanie wydany z magazynu.

Kolejno zostaną opisane ścieżki obrotu asortymentu na magazynie uwzględniając obrót asortymentowy wewnętrzny oraz zewnętrzny. W tym celu przedstawione zostaną dwie grupy dokumentów magazynowych. Pierwsza związana z obrotem wewnętrznym, oraz druga grupa dokumentów związana z obrotem zewnętrznym.

Przedstawione zostaną możliwości przeglądu danych za pomocą formularzy oraz zestawień w formie wydruków. Omówiona zostanie także inwentaryzacja magazynu.

Logistyka Zaopatrzenia

Podstawowym celem Logistyki Zaopatrzenia jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym, jest ona zatem ważnym elementem działalności firmy, ponieważ to od niego zależy dostępność surowców niezbędnych do produkcji. Jej główne zadania to generowanie dokładnych zamówień zaopatrzeniowych, zapewnienie możliwości przyjmowania towarów, aktualizowanie zapasów. Dobrze prowadzona Logistykę Zaopatrzenia (zwana dalej LZ) ma usprawnić produkcję i minimalizować ponoszone koszty. System Pulsar - Logistyka Magazynowanie Transport (zwanym dalej LMT) spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania związane z procesem zaopatrzenia oraz z procesem magazynowania wyrobów gotowych.
E-leraning przeprowadza kursanta poprzez proces zaopatrzenia i prowadzenia magazynu surowców, poruszając tematy:

  • - uzyskania natychmiastowego, bezpośredniego dostępu do niezbędnych informacji (stanu zapasów, stanu realizacji zamówień, terminów realizacji); 
  • możliwość ustawiania stanów minimalnych i maksymalnych;
  • śledzenie historii zamówień zaopatrzeniowych; 
  • definiowanie i obsługa pozycji materiałowych -  kupowanych, wytwarzanych i sprzedawanych surowców, półfabrykatów i produktów końcowych; 
  • przechowywania dokładnych danych o ilościach i wartościach pozycji materiałowych posortowanych według; lokalizacji (jesli są), magazynów, przedstawionych w pojedynczych lub podwójnych jednostkach miary; 
  • przechowywania informacji o wszelkich korektach, zmianach i ruchach magazynowych; 
  • terminowego generowanie dokładnych raportów;Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.