kontakt: kursy@e-pulsar.com      więcej: biuro@e-pulsar.com

Kursy specjalistyczne e-Pulsar

Finanse i Ksiegowość

Rozrachunki

W niniejszym kursie zapoznamy sie z podstawowymi formularzami dotyczącymi rozrachunków w systemie PULSAR Finanse i Ksiegowość. Zobaczymy w jaki sposób wprowadzić oraz rozliczyć transakcje takie jak:

  • zobowiązania, 
  • zaliczki kontrahentów, 
  • zaliczki pracowników, 
  • noty odsetkowe, 
  • faktury,

Należności i zobowiązania

W niniejszym kursie zapoznamy się z podstawowymi formularzami dotyczącymi należności oraz zobowiązań w systemie PULSAR Finanse i Księgowość. Zobaczymy w jaki sposób wprowadzić oraz rozliczyć transakcje, a także poznamy formularze i raporty służące analizie należności i zobowiązań.

Automaty dekretujące

Automaty dekretujące to moduł wchodzący w skład pakietu Pulsar, którego zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi przeprowadzania procesu dekretacji, zarówno dokumentów magazynowych, jak i sprzedażnych.
Dostarcza on mechanizmów służących do wprowadzania definicji księgowań dla poszczególnych grup dokumentów. Każda definicja składa się z nagłówka oraz zbioru pozycji opisujących sposób, w jaki ma zostać zaksięgowany dany dokument. Ponadto, zawiera narzędzia umożliwiające przeprowadzenie procesu automatycznego księgowania wymienionych wcześniej dokumentów, z zadanego okresu czasu i w różnych ujęciach. Wśród nich wyróżnić można: wyzwalanie procesu księgowania, podgląd jego wyników, a także bezpośredni przerzut dekretów do systemów finansowo księgowych.

Definiowanie dokumentów finansowych

Systemy finansowo – księgowe dostarczają pewna pulę standardowych raportów takich jak zestawianie obrotów i sald, różne zestawienia transakcji, rejestr vat itp. W każdej firmie istnieje jednak pewna pula raportów których nie można ustandaryzować tzn dostarczyć gotowego rozwiązania gdyż zależne są one specyfiki rozwiązań zastosowanych w firmie np. od planu kont. Do tej grupy raportów z pewnością można zaliczyć takie raporty jak bilans, rachunek wyników, f01, f02. System Pulsar dostarcza mechanizm pozwalający użytkownikom definiować wygląd oraz sposób wyliczania raportów tego typu. Zasada działania modułu raportów definiowalnych opiera się na budowie szablonu określającego wygląd raportu a następnie określeniu sposobu wyliczania poszczególnych jego pól . Moduł raportów definiowanych umożliwia generowania zestawień układzie formularzowym tzn. takich w których istnieje stała z góry określona liczba pól raportu dla których można określić sposób wyliczania. Wykonanie raportu polega na wyliczeniu poszczególnych atrybutów raportu na podstawie zdefiniowanych formuł i wysłanie wyników do szablonu określającego wygląd raportu. Szablony można przygotować w programie Word lub Excel.

Intergracja zapisów księgowych z kartotekami pomocniczymi

Celem tego kursu jest zapoznanie kursanta z możliwością automatyzacji operacji księgowych w programie finanse-księgowość będącego częścią zintegrowanego systemu Pulsar. Moduł automatów księgowych bo o nim mowa powstał w celu automatyzacji przeksięgowań związanych z ewidencją kosztów tzn rozksięgowaniem kosztów na konta wg różnych rozdzielników. Klucze podziałowe dla kosztów mogą być bardzo różne, mogą to być wartości zaewidencjonowane na kontach, dane pochodzące z kadr np wysokość zatrudnienia w komórkach, dane pochodzące z systemu magazynowego lub systemu produkcyjnego (np wielkość produkcji w wybranych procesach lub komórkach organizacyjnych), możliwości sa tutaj niemal nieograniczone, jeżeli jakieś informacje są rejestrowane w systemie Pulsar mogą być one również użyte w module automatów księgowych. Moduł ten umożliwia również zdefiniowanie automatów związanych z zamknięciem kont kosztowych na koniec roku obrachunkowego.

Raporty definiowalne

W tym kursie zaprezentowany zostanie w skrócie zakres materiału dotyczący raportów definiowalnych z wyszczególnieniem aplikacji użytych do realizacji tego zagadnienia, pozwalające tworzyć dynamiczne zestawienia definiowane przez użytkownika. Tymi aplikacjami są:

  • QueryBuilder 
  • QueryReporter 
  • Raporty definiowane formularzowe 
  • Raporty definiowane tabelaryczne

Home Banking

Moduł Home Banking (zwany dalej E-banki) będący integralną częścią systemu Pulsar Finanse i Księgowość, umożliwa użytkownikowi wygenerowanie paczki przelewów do pliku, w takim formacie jaki obsuguje dany bank, do którego użytkownik chce zaciągnąć wygenerowane przelewy. Istnieje możliwość generowania plików w różnych formatach wcześniej zdefiniowanych przez administratora. Użytkownik posiada w systemie informacje szczegółowe dotyczące przelewów, może przeglądać historię wygenerowanych przelewów oraz w sposób prosty generować automatem pliki z przelewami dla danych kontrahentów. Przelewy mogą być powiązane z zapisami księgowymi (zobowiązaniami kontrahenta) bądź też mogą dotyczyć przelewów niestandardowych, czyli definiowanych przez użytkownika.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.